De Missieman Roel Knaap
Biografie van de missionaris pater Roel Knaap. Roel Knaap heeft op verschillende missieposten in Afrika gewerkt, zoals Oeganda en Kenia. De stichting Kaskazini (Swahili voor woord Noorden) is mede daardoor opgericht en steunt nog steeds diverse projecten in Afrika

Geschreven door Bout Mud-Jansen

ISBN: 978 90 70376 83 3          Prijs: € 14,50
WACHTER, wat is er van de dag

Dit boek vormt de weerslag van een zoektocht naar de betekenis van ‘schaduwen’, ‘dubbelgangers’
en ‘wachters op de drempel’. De vraag daarbij is of deze termen hetzelfde betekenen of dat ze van elkaar te onderscheiden zijn, en hoe ze zich verhouden tot de nieuwe tijd, de tijd waarin we nu leven.
Hoe in mijn persoonlijk leven de schaduw en de wachters op de drempel zich aandienen, staat te lezen in de biografische schets en ook in een aantal andere hoofdstukken.
Uit de tekst uit het Bijbelboek Jesaja spreekt voor mij het verlangen naar de dageraad van een nieuwe tijd. Breekt de dag al aan? De dag waarop we tot vol bewustzijn zullen zijn gekomen; de dubbelgangers hebben verlost en de schaduwen hebben bevrijd?

Geschreven door Maathe C. Boot

ISBN: 978 90 70376 88 8         Prijs:  17,50

Geschiedenis van Aar en Amstel

Een boek met vele foto's over de geschiedenis en de bewoners van Aar en Amstel. In de wijde omtrek van Nieuwkoop waren er in 1952 nauwelijks voorzieningen voor ouderen. “Aar en Amstel” is ontstaan door leden van de verschillende kerken uit tien gemeenten in de streek: Nieuwkoop, Noorden, Zevenhoven, Nieuwveen, Woubrugge, Leimuiden, Ter Aar, Rijnsaterwoude, Oude Wetering en Aarlanderveen. In 1956 komt op 18 mei de Commissaris van de Koningin, mr. J. Klaasesz, het pensiontehuis openen.                                                                                         In 1982 werd het gebouw gesloopt en een nieuw Aar en Amstel gebouwd dat in 1983 in gebruik werd genomen. In 2014 komt men tot de conclusie dat het gebouw niet meer voldoet aan de eisen der tijd en worden de laatste bewoners overgeplaatst naar o.a. Woubrugge.

ISBN: 978 90 70376 00 0          Prijs: € 19,50
N I E U W

Frans Post & Pieter Post

De broers Frans Post, kunstschilder en Pieter Post, architect, waren in de 17e eeuw wijd en zijd bekend.
Frans Post door zijn schilderijen van Braziliaanse landschappen en Pieter Post door de huizen die hij ontwierp en bouwde, onder meer het Mauritshuis, Huis ten Bosch en het stadhuis van Maastricht.
Hun werken staan in de 21e eeuw opnieuw erg in de belangstelling met name in Europa en Brazilië.
Frans Post was de eerste Europese schilder die de exotische schoonheid van Brazilië vereeuwigde, Pieter had een fraaie stijl van bouwen die in heel Europa gewaardeerd werd.

Het boek kost € 18,00 en is een genaaid gebonden boek, met tekst zowel in Nederlands, Engels en Braziliaans/Portugees en heeft 128 pagina's, is geheel in kleur met heel veel prachtige afbeeldingen.
Kom uit je bed, 't is oorlog.

Hoe heeft men in de gemeente Nieuwkoop de 2e wereldoorlog ervaren. Met veel bekende namen die nu als straatnaam herkenbaar zijn. Met meer dan 250 foto's.

Geschreven door Bram PootISBN 978 90 70376 901    € 24,50
Boven water.

De geschiedenis van de Noordese Buurt en specifiek de laatste 60 jaar.

Geschreven door Arjan van 't Riet en Kees VorkISBN 978 90 70376 895    € 17,50
DESIGN : APKr
BERT POST UITGEVERIJ © 2016
NIEUWAANBIEDING