Booswichten in Nieuwkoop

De geschiedenis van 600 jaar misdaad en rechtspraak in Nieuwkoop, Noorden en Woerdense Verlaat, 1396 - 1996.

Geschreven door Leendert Jansen en Cornelis Verlooij

ISBN 90 70376 14 8    € 20,40
Dien langen Duyvel van Nieuwkoop

Twee pamfletten uit 1651 over baljuw Jan van Sevenhoven.

Geschreven door een werkgroep van Amsterdamse Neerlandici onder begeleiding van dr. P.J. Verkruijsse.

ISBN 90 70376 19 9    € 15,90
Nieuwkoop en Noorden in vuur en vlam

Geschiedenis van de Nieuwkoopse brandweer en deels Aarlanderveen en Zevenhoven, uitgegeven ter gelegenheid van het 50- jarig bestaan, 1950 - 2000.

Redactie : Leendert Jansen, Kees Vork en Miriam Westerveld- Louman.

ISBN 90 70376 27 X    € 15,90
Vissersvereniging Nieuwkoop-Noorden 100 jaar

Boekje over de geschiedenis van de visserij in Nieuwkoop en Noorden.

Geschreven door Kees Vork

ISBN 90 70376 41 5  €19,50
Noorden, liefde op het eerste gezicht

Boekje over de geschiedenis van Noorden.

Geschreven door Kees Vork, foto's van Frieda Vork

ISBN 90 70376 52 0    € 19,50
Tien eeuwen Nieuwkoop

Geschiedenis van Nieuwkoop, Noorden, Achtienhoven, De Meije, Woerdense Verlaat, Oudendam en delen van Langeraar / Papenveer en Zevenhoven tussen 1000 en 2010. Totaal 416 pagina's in een full color gebonden uitgave.

Er is een aangepaste heruitgave verschenen in juni 2010. ISBN 978 90 70376 72 7, € 35,-

Geschiedenis van Aar en Amstel

Een boek met vele foto's over de geschiedenis en de bewoners van Aar en Amstel in Nieuwkoop.

ISBN 978 90 70376 00 0    € 19,50
Kom uit je bed, 't is oorlog.

Hoe heeft men in de gemeente Nieuwkoop de 2e wereldoorlog ervaren. Met veel bekende namen die nu als straatnaam herkenbaar zijn. Met meer dan 250 foto's.

Geschreven door Bram PootISBN 978 90 70376 901    € 24,50
Boven water.

De geschiedenis van de Noordese Buurt en specifiek de laatste 60 jaar.

Geschreven door Arjan van 't Riet en Kees VorkISBN 978 90 70376 895    € 17,50
Noorden, een dorp om trots op te zijn

Hoe is de situatie in Noorden rond 1920 als er nog geen elektriciteit of waterleiding is? Eén ding is zeker, uit de eerste gemeentegids weten we dat in 1935 de busverbindingenaanzienlijk beter zijn dan anno 2011! Noorden heeft ook onderduikers gekend in de Tweede Wereldoorlog. Eén van hen heeft zijn ervaringen op papier gezet. Noordenaren doen al vroeg aan ontwikkelingswerk: diverse paters trekken vanaf ongeveer 1900 naar de missielanden.

Natuurlijk gaat er ook wel eens wat mis in Noorden en moet de veldwachter optreden om ruzies te beslechten of stropers te verbaliseren. Noorden is diverse malen beschreven, er zijn tekeningen gemaakt  en talloze prachtige schilderijen. Een selectie daaruit is hier opgenomen. Verrassend is het om ons goede dorp vanuit de lucht waar te nemen: een mix van oude en nieuwe opnamen laat de verschillen tussen toen en nu duidelijk zien.
Al deze onderwerpen geven een caleidoscopisch beeld van Noorden,
een dorp om van te houden en trots op te zijn.

Geschreven door Kees Vork.

Prijs: € 18,05 inclusief verzendkosten.
Heilige huizen en heilige huisjes
Geschiedenis van kerk en geloof in Nieuwkoop, Noorden en Woerdense Verlaat

Prijs : € 14,95
FONDSLIJST NIEUWKOOP
DESIGN : APKr
BERT POST UITGEVERIJ © 2020


AANBIEDING
Nieuwkoop 2020

750 jaar
Geschiedenis