De ontwikkeling van Het Groene Hart in kaart van 1560 tot heden

Op basis van 15 kaarten wordt de ontwikkeling geschetst van Het Groene Hart. De kaarten zijn gedrukt op hun originele formaat van ca 50 x 70 cm, in kleur.

Samengesteld door Bert Post.

De oplage van deze atlas bedraagt 250 genummerde exemplaren.

ISBN 90 70376 17 2    133,90
De kaarten uit bovenstaande atlas zijn ook los verkrijgbaar 15,90.
De volgende kaarten zijn beschikbaar:
Kaart 01: Kaart van Holland, Christiaan Sgrooten, 1560
Kaart 02: Noord-Holland, Rijnland en Utrecht, Joost Jansz Beeldsnijder, 1575, herdruk 1778
Kaart 03: Rijnland, Nieuwkoop, Amstelland, Hans Liefrinck, 1567
Kaart 04: Rijnland en Amstelland, Balthasar Florisz van Berckenrode, 1629, herdruk 1660
Kaart 05: Nieuwkoop en Noorden, Amstelland, Jan Pietersz Dou, 1631
Kaart 06: Rijnland, Amstelland, Willem Jansz Blaeu, 1632
Kaart 07: Zuid-Holland, droogmakerij Haarlemmermeer, Jacob Barlesz Veeris, 1642
Kaart 08: Holland, Nicolaus Johannes Visscher, 1648
Kaart 09: Graafschap Holland, Nicolas Sanson, 1660
Kaart 10: Provincie Utrecht, polders Nieuwkoop en omgeving, Ottens, 1725
Kaart 11, Rijnland, Amstelland, Nieuwkoop, L. Kraakhorst, 1742
Kaart 12: Nieuwkoop, droogmaking, W. Van de Berg, 1870
Kaart 13: Nieuwkoop, Jacob Kuyper, 1869
Kaart 14: Zuid-Holland en Utrecht, topografisch en militaire kaart, J. Smulders & Co, 1866
Kaart 15: Luchtfoto kruising Achttienkavels/Provinciale Weg te Nieuwkoop, 1997.

Tevens is nog verkrijgbaar de kaart van de droogmakerij van Nieuwkoop, 44 x 52 cm, L. Kraakhorst, 1741    11,35
Kaart van het watergebied van Nieuwkoop

Samengesteld en uitgegeven door P.A.H. v.d. Harst en W. Oxener

2e ongewijzigde druk 1977    4,50
DESIGN : APKr
BERT POST UITGEVERIJ © 2020
OUDE KAARTENAANBIEDING
Nieuwkoop 2020

750 jaar
Geschiedenis